DONATE

The public organization 'Media Space Ukraine' focuses on helping people affected by Russian aggression.
The organization provides aid: assistance with settlement (collection and purchase of necessary food items, clothing, towels, detergents), assistance to mothers (purchase of care items for babies under 3 years, formula, diapers), assistance to the population in places of hostilities (collection, purchase, delivery of food, medicines, detergents).

Громадська організація “Медіапростір Україна” спрямовує діяльність на допомогу людям, постраждалим від російської агресії.
Організація допомагає в таких випадках: допомога у поселенні (збір та купування необхідної їжі, предметів одягу, рушників, миючих засобів), допомога мамам (купування предметів догляду на малюками до 3-х років, молочних сумішей, памперсів), допомога населенню, яке знаходиться у місцях бойових дій (збір, купування, доставка їжі, медикаментів, миючих засобів).

Please send your donations to the current account. Even a small contribution can change someone's life.

Просимо надсилати свої пожертви на розрахунковий рахунок. Навіть, невеличкий внесок може змінити чиєсь життя.

ГО “МЕДIАПРОСТIР УКРАЇНА” (ЄДРПОУ/ДРФО 41468738)

FOR MAKING PAYMENTS IN EURO
Name of the recipient: MEDIA SPACE UKRAINE 
Recipient code: 41468738
Recipient's account in the format according to the IBAN standard: UA623052990000026004050355823
Bank name: JSC CB "PRIVATBANK"
Purpose of payment: Non-refundable charitable contribution to the statutory activities

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В ГРИВНІ
Найменування отримувача: ГО МЕДІАПРОСТІР УКРАІНА
Код отримувача: 41468738
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA363052990000026003050305012
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: Безповоротний благодійний внесок на статутну діяльність

 

Схожі статті:

НовиниВідбулась презентація брошури «У разі надзвичайної ситуації або війни»

НовиниВідбулися громадські обговорення Плану заходів Національної стратегії безбар’єрності

НовиниМрії про Україну