Сімейне право та соціальне забезпечення — головні проблеми жителів Новомосковщини

Сімейне право та соціальне забезпечення — головні проблеми жителів Новомосковщини

З метою розробки пріоритетів розвитку сільських територій Новомосковського району, та для створення належних умов для захисту прав населення Фондом демократичних ініціатив Придніпров'я досліджено проблеми мешканців району.

 

Новомосковський район розташований на півночі Дніпропетровщини і складається, за винятком Новомосковська, з сільської місцевості. Він налічує 49 сіл, 4 селища міського типу та 4 села.

“В селах обмежений доступ до правової інформації, тому головною метою нашого проекту стало дослідження належних умов для реалізації та захисту прав населення. Крім того, потрібно дослідити і проблеми, з якими стикаються мешканці. Адже дослідивши їх, стане можливим вироблення пріоритетів розвитку в Новомосковському районі, тим самим вдасться допомогти тисячам селян краще зрозуміти і захистити свої майнові та земельні права”, - поділився керівник проекту Андрій Міхеєв.

Дослідженням передбачалось вивчення аналітичних оглядів та статистичної інформації, публікацій у ЗМІ, проведення анкетування та онлайн опитування, а також вивчення нормативно-правової бази та місцевих програм розвитку.
Більшість проблем, з якими стикаються селяни, полягають у сфері сімейних правовідносин та успадкування, договірних відносин з роботодавцем, захисті права власності та земельних правовідносин, житлового права, прав споживачів.
Для вирішення своїх питань люди звертаються переважно до друзів / знайомих / родичів — 35%; до юристів / адвокатів — 21%; до органів владних повноважень, в компетенції яких розгляд питання — 19%; до органів безоплатної правової допомоги – 16%; до громадських об'єднань — 15%; до суду — 10%; до поліції — 6%. Самостійно намагаються вирішувати проблеми через звернення до сільських або міських голів та депутатів, адміністрації ОТГ близько 15% опитаних. Крім того, треба врахувати, що респондентам пропонувалось обрати один або кілька варіантів, отже, така відповідь містила більшу інформацію та розкривала картину звернень. Наприклад, людина з питанням неможливості успадкування будинку через відсутність реєстрації права власності за спадкодавцем спочатку зверталась до нотаріуса, звісно, отримавши відмову йшла до юриста чи адвоката, потім до суду. Таким чином під час вирішення одного питання відбувалось звернення до трьох суб’єктів – надавачів правових послуг.

Також за результатами опитувань більше 60% респондентів основною перешкодою у доступі до правосуддя визначили завеликі ставки судового збору.

За допомогою інтерв’ювання виявлено перешкоди у вирішенні правових питань Це низька обізнаність сільського населення у своїх правах, низький рівень правової культури; недовіра органам владних повноважень, правоохоронним органам та судам щодо неупередженості та справедливості при розгляді справ та ухваленні рішень; віддаленість від органів надання правової допомоги та судів; висока вартість судових послуг та послуг адвокатів; бюрократична складова у вирішенні питань органами владних повноважень.

«Внаслідок зазначених перешкод близько 35% громадян взагалі не намагаються вирішувати правові проблеми, а з тих 65% громадян, що спробували вирішити свої питання, близько половини не отримали бажаного результату, - поділився Андрій Михєев, - Більшість проблем, з якими стикались опитувані, доволі часто спричиняють небажані наслідки, такі як фінансові збитки, погіршення здоров’я, стрес».

За результатами проведених опитувань, найбільшими соціальними проблемами визначаються безробіття та низький рівень доходів, що зумовлює недостатність коштів на забезпечення елементарних життєвих потреб, та також недостатнє транспортне сполучення, занепад дорожньо-транспортної інфраструктури, неякісне комунальне обслуговування, низький рівень медичного обслуговування, недостатність освітніх закладів і низький рівень освіти, відсутність закладів культури і дозвілля.

За статистичними данними, чисельність наявного населення Новомосковського району на кінець 2018 року складала близько сімдесяти трьох тисяч осіб. У продовж січня – листопада 2018 року вона скоротилася на 734 особи, в тому числі за рахунок міграційго скорочення на 262 особи.

Найпоширенішими питаннями звернень до органів сільського та місцевого самоврядування за статистичною інформацією є: соціальний захист, земельні відносини, сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту, освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, Діяльності органів місцевого самоврядування, житлова політика, Діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Дослідження показало необхідність створення ефективно функціонуючої соціальної інфраструктури сільських територій. “Це є одним із визначальних факторів не лише соціальної стабільності, але й ефективного господарювання, - вважає Андрій Міхеєв, керівник проекту, - Відсутність важливих структурних елементів соціальної сфери є причиною масового відпливу робочої сили з сільської місцевості та занепаду сільських територій. Таким чином, для забезпечення сільських населених пунктів необхідною інфраструктурою слід вжити розроблені в наших рекомендаціях”.

За висновками дослідження, для покращення ситуації необхідне вдосконалення українського законодавства, в тому числі прийняття Аграрного кодексу України, Закону «Про соціальний розвиток села», «Загальнодержавної програми соціального розвитку сільських територій», яка мала би довгостроковий термін виконання та узгоджено виконувалась центральними і місцевими органами влади.

На рівні Новомосковського району та Дніпропетровського регіону необхідна належна і повна паспортизація сільських населених пунктів, розподіл видатків з наданням пріоритетності, наприклад, фінансуванню освіти на селі, комп’ютеризації шкіл та забезпечення їх необхідним транспортом. А також впровадження пільгового оподаткування для новостворених підприємств на сільських територіях у разі інноваційного характеру їх виробничої діяльності, надання соціально-необхідних послуг або здійснення інфраструктурного забезпечення цих територій.

Центри та відділи системи Безоплатної вторинної правової допомоги та Громадські організації, що надають безоплатну правову допомогу суттєво покращили доступ до правозахисту та правосуддя мешканців сільських територій, але вочевидь не всі потребуючи допомоги наважуються звернутись в ці структури. Причина тому необізнаність щодо наявності таких організацій та сфери їх діяльності, недовіра до безоплатної допомоги, віддаленість структур від місця проживання, звичка вирішувати проблеми самотужки або через «кумовство» і таке інше.

Для сільського населення основним правом власності є право власності на землю. Земельна ділянка та будинок, а інколи лише земельна ділянка виступає єдиним об’єктом права власності для сільського населення і це є суттєвою проблемою – сільське населення залежне від запровадженого органами місцевого самоврядування правового регулювання відносин у соціально-економічній та правовій сферах у певному населеному пункті та аграрних підприємств і фермерських господарств, які забезпечують левову долю фінансового та соціального благополуччя населення.

На загальнодержавному та регіональному рівні потрібні як організація та забезпечення якісної безоплатної правової допомоги, так і правопросвітництво на рівні громад, правової інформації та консультацій, підвищення правової свідомості громадян. Необхідне створення мережі громадських організацій, що будуть виступати постійними провайдерами безоплатної правової допомоги по всій Україні, які діятимуть на рівні територіальних громад і активно взаємодіятимуть на засадах партнерства з органами місцевої влади та БВПД. Потрібен розвиток системи державної реєстрації та інструментів електронного правосуддя як механізмів боротьби з корупцією та поліпшення бізнес-клімату, більша участь громадянського суспільства в процесі формування політики.

На рівні Новомосковського району необхідно підвищити інформованість населення про джерела надання безоплатної правової допомоги, проведення правопросвітництва для учнів і абітурієнтів НЗ району, робітників ОТГ, сільських та районних рад, закладів освіти, тощо. А також створення на базі ОТГ комплексних програм правового захисту, які будуть включати такі заходи, як виїзне консультування за графіком, так і телефонне та Skype-консультування, залучення у роботі з надання первинних консультацій та правової допомоги параюристів. Крім того, розроблення та впровадження програми безпеки в громаді.

Схожі статті:

ПублікаціїГО "Вибір" видано інформаційний бюлетень для Гірської ОТГ

ПублікаціїВідбувся правовий вебінар для вчителів шкіл Попаснянщини

ПублікаціїПідсумки проєкту правової допомоги